WELKOM / BIENVENIDO


MAG IK ME VOORSTELLEN MET EEN LIEDJE?

¿PERMITE QUE ME PRESENTE CON UNA CANCIÓN?


MI CANCIÓN MUY PREFERIDA:

CUCURRUCUCÚ PALOMACUCURRUCUCÚ PALOMA, NO LLORES

(LIEF DUIFJE MIJN, WAAROM AL DIE TRAANTJES DIJN?)

Dicen que por las noches
no más se le iba en puro llorar;
dicen que no comía,
no más se le iba en puro tomar.
Juran que el mismo cielo
se estremecía al oír su llanto,
cómo sufrió por ella,
y hasta en su muerte la fue llamando:
Ay, ay, ay, ay, ay cantaba,
ay, ay, ay, ay, ay gemía,
Ay, ay, ay, ay, ay cantaba,
de pasión mortal moría.
Que una paloma triste
muy de mañana le va a cantar
a la casita sola con sus puertitas de par en par;
juran que esa paloma
no es otra cosa más que su alma,
que todavía espera a que regrese
la desdichada.
Cucurrucucú paloma,
cucurrucucú no llores.
Las piedras jamás, paloma,
¿qué van a saber de amores?
Cucurrucucú, cucurrucucú, cucurrucucú,
cucurrucucú, cucurrucucú,
paloma, ya no le llore
EIGEN VERTALING EN NADERE INFO OVER DIT LIEDJE:


31 mei 2012

GENTSCHE TRACK : MIJN EIGENZINNIGE KIJK OP DEZE KUNSTENKERMIS / MI PARECER CAPRICHOSO DE ESTA FERIA ARTÍSTICA ( INLEIDING / INTRODUCCIÓN )


[Hotelkamer Tazu Rous klaar om te bezoeken en te boeken

Het is zover: dé hotelkamer van Tazu Rous is vrijdag klaar. Vanaf zaterdag 2 juni kan de TRACK-bezoeker de kamer bezichtigen tussen 12:00 en 18:00 met een TRACK-rittenkaart. Je kan ook overnachten in de hotelkamer op 23 m hoog en daarna genieten van een heerlijk ontbijt in het hotel Carlton. Dit kan vanaf zondag 3 juni.

Het boeken van de hotelkamer kan op www.hotel-gent.net (vanaf vrijdag 01.06 om 11:30). Veel dank aan onze partners NMBS en Blaton, die het onmogelijke gedaan hebben om dit project mogelijk te maken.
Meer info op www.track.be !] (uittreksel uit de TRACK webstek


Hét Hoogtepunt van de Gentsche TRACK! Het is maar zoals het je zou kunnen believen te willen zien maar voor mij is het alvast een dieptepunt. In 'hedendaagse kunst' moet dat kunnen: hoogtepunten worden dieptepunten en dieptepunten lijken hoogtepunten. Het is de essentie van 'hedendaagse kunsten' onder het motto dat alles uit zichzelf moet schijnen te zijn wat het op zichzelf niet is. De betovering is klein, de ontnuchtering des te groter! 

Op 28 MEI 20012 nam ik het hieronder geplaatste digitale lichtdrukmaal (= foto) van de actuele toestand van de door de bouwfirma BLATON bouwkundig ijzersterk gemonteerde ultra flauwe kunstgedachte van TRACK kunstenaar TAZU ROUS. De kunstgedachte van TAZU ROUS - 'HET DUIVENKOT' - was toen nog niet helemaal àf. Zij (de door de firma BLATON gemonteerde kunstgedachte) lijkt op het lichtdrukmaal nog een beetje scheef te staan maar dat is natuurlijk niet echt zo, wat overigens perfect in overeenstemming is met de essentie van hogervermelde 'hedendaagse kunsten'. Maar nu, zaterdag 2 juni 2012, zou Zij helemaal àf moeten zijn en gaat de 'DE KAMER' (HOTEL BUFFALO) feestelijk open. U zoude er desgewenst ook - na voorafgaande boeking en betaling - in alle eenvoud collectief kunnen gaan 'kameren' om er in het zachte gezoem van de naakte nacht te reflecteren over uw hoog boven de stad en de wereld verheven positie en daarbij allengs op te gaan in een allerintiemste 'ontmoeting' met de zich tot kunstwerk metamorfoserende stenen toren van het Gentse Sint-Pieters station, waarna - bij het klare krieken van de dag - een schare welgebouwde juveniele piccolootjes (= hotel jongens, verleidelijk strak aangespannen in goud-op-rood beknoopte gala uniformen) met sierlijke tred de TRACK trap naar de 'Kamer' zullen bestijgen om U met steelse blikken te verwelkomen en U vervolgens warmhartig te begeleiden naar het artistiek sponsorende CARLTON hotel waar U in een geparfumeerd decor van Gentse Verse Snijbloemen door wenkend welgevormde juveniel fragiele serveuses een verlokkelijk artistiek succulent ontbijt ter ontnuchtering zal worden aangedragen.

In de volgende afleveringen van dit artistiek TRACK verhaal zal ik één voor één alle TRACK kunstwerken van alle TRACK kunstenaars illustratief belichten met zelf genomen digitale lichtdrukmalen, rijkelijk aangevuld met mijn eigenzinnige kijk op de Artistieke Dingen in kwestie, ingebed in en verzonken tussen de plooien van wijds wiegende overschouwingen en diep duikende beschouwingen over de kern van het wezen van de 'hedendaagse kunsten'. Het eerste in de rij van deze TRACK kunstenkermis zal - U raadde het al - het bekamerbare 'DUIVENKOT'(HOTEL BUFFALO)van TAZU ROUS wezen.18 mei 2012

LA BOHEMIA : UNA CANCIÓN DEDICADA A TODOS LOS ARTISTAS VERDADEROS / LIED OPGEDRAGEN AAN ALLE ECHTE ARTIESTEN
"En esta canción hay un tripe de ases, su compositor Charles Aznavour, su traducción de francés al español por Rafael de León, y su interpretación magistral en la voz de Concha Buika. Me ha emocionado muchísimo, y si puedo añadir otra crítica positiva más (eludiendo la cara de penélope cruz) la fotografía es fiel al mensaje de la canción y en definitiva aquí hay mucho arte. Grande Buika!"
(comentario en la página correspondiente 'You Tube')

¡DE TODO ACUERDO!

["In dit lied treffen we heel wat toppers, de componist Charles Aznavour, Rafael de León die zorgde voor de vertaling van het Frans naar het Spaans en de zangeres Concha Buika die het hier muzikaal meesterlijk vertolkt. Het heeft me echt zeer diep ontroerd en als ik (terwijl ik probeer te ontsnappen aan de blikken van actrice Penélope Cruz) er nog een extra complementje mag aan toevoegen, deze foto is perfect in harmonie met wat het lied ons vertelt zodat hier - alles bijeen - een juweeltje van ware kunst wordt gepresenteerd. Een grote dame, Buika!"]
[(eigen vertaling naar het Nederlands van) een reactie geplaatst op de You Tube webpagina van deze video]

VOLLEDIG EENS HIERMEE!

He aquí la versión en francés del maestro mismo / en hierna ook nog de versie in het Frans van de meester zelve / et voici la version en français représenté par le maître lui-même : CHAHNOUR AZNAVOURIAN


15 mei 2012

FOTOGRAFÍA / FOTOGRAFIE ( situación / situatie ) : UN RETRATO DE ÉPOCA / EEN TIJDSPORTRET : TEMPORALMENTE NO ESTÁ POSIBLE SACAR DINERO / GELD OPVRAGEN TIJDELIJK ONMOGELIJK11 mei 2012

'TRACK' : DE GROTE AMBITIES : 'MARKETING'


'CITY MARKETING' , 'NAAM MARKETING', 'HORECA MARKETING', 'MUSEUM MARKETING', 'KUNST MARKETING'....todo se ha vuelto 'MARKETING' !Zie en lees hier ietsje meer over de 'TRACK' ambities in 'Het Nieuwsblad'. 

9 mei 2012

'TRACK' IN GENT : A 'CONVERSATION' WITH THE CITY. EEN GRATIS EN LEUKER ALTERNATIEF VOOR DEZE HEDENDAAGS ARTISTIEKE ONZIN.HIER kan U al iets opsnuiven van de onnozelheden waarmee hedendaagse 'kunstenaars' zich onledig houden en waarmee ze het publiek menen te kunnen amuseren, verstrooien, afleiden van de echte problemen waarmee ze dagdagelijks geconfronteerd worden. In die zin kan hedendaagse 'kunst' in vele gevallen (vooral de zogenaamde 'installaties') gezien worden als een soort kunstmatig surrogaat voor de verloren gegane functies van religie, magie, sprookjes, rituelen en stunts allerhande... maar dan veel simpeler, banaler en slechter. Hedendaagse 'kunst' is eigenlijk in essentie niets méér of zelfs veel minder dan een 'gewoon' pretpark, een foor maar dan met uiterst simpele, kaduke en ongelooflijk slechte 'attracties' waarvan de kostprijs én de toegangsprijs in wanverhouding staan tot wat er op het vlak van amusement, verstrooiing en vertier geboden wordt. Serieuze pretparken zoals 'DISNEY LAND', 'BOBBEJAAN LAND', 'WALIBI', 'PLOPSALAND', de 'EFTELING' én de GENTSE HALFVASTEN FOOR zijn dus véél, véél beter, bieden méér plezier en waar voor hun geld, hebben een echte maatschappelijke functie en meerwaarde en bovendien zijn ze permanent ter beschikking van degenen - kindjes, kinderen, adolescenten én volwassenen - die er behoefte of nood aan hebben. Kortom, hedendaagse 'kunst' staat voor tijdelijke, slecht in elkaar getimmerde barakjes, pretparkjes, foortjes van niemendal waarvan de 'attracties' nog niet kunnen tippen aan het meest simpele koordje-trek of balletje-gooi kraampje van een echte foor. Neem nu deze als hedendaagse 'kunst' versleten stelling/platform rond de toren van het Gentse Sint-Pietersstation waarop men zal kunnen gaan staan, zitten, liggen en - weliswaar tegen een flinke betaling aan de kassa van de artistiek sponserende betere Gentse hotelhuizen - ook zal kunnen overnachten mét aangepast ochtendlijk ontbijt-op-het-platform om terug bij zijn positieven te komen na een nachtelijke orgie van koud artistiek genot. De  artistieke ingenieur van dit belachelijk foorbouwsel is een hedendaagse artistieke charlatan uit het verre Japan die zich blijkbaar heeft gespecialiseerd in ingebeelde, hallucinante, geestverruimende, transcendente 'ontmoetingen' met de meest banale dode voorwerpen uit de publieke ruimte, zoals onder meer lantaarnpalen, verkeersborden, standbeelden enz. ad infinitum. In paradisum delirationis et stultorum angeli te adducant (naar het paradijs der waanzin en de zotten begeleiden U de engelen). Geloof me of niet, maar als ik bij hoogdringendheid of 'in gezegende toestand' eens tegen een of ander Gents muurtje ga zeiken, voel ik meestal een intensere, warmere 'ontmoeting' met dit muurtje dan indien ik op dit Japans hedendaags artistiek bedacht 'TRACK' platformpje doelloos in de Gentse Verte zou gaan staan turen. Bovendien zijn er Gentse muurtjes zat, steeds beschikbaar en ontvankelijk voor dergelijke intense, warme 'ontmoetingen' en als kers op de taart ook helemaal 'gratis', hoewel uiteraard verboden. Maar dat soort verboden 'ontmoetingen' met alledaagse muurtjes, schenken die ons niet het grootste genot, een ware 'kick', en tonen ze ons niet wat een echte 'TRACK' in realiteit is? Om tot dit aardse besef te komen hebben we dus echt geen dure hedendaagse artistieke vogel nodig die helemaal uit het verre Japan komt overgevlogen om hier een ontsierend banaal takkennestje rond onze schone Gentse Sint-Pieterstoren te komen ineen knutselen !


7 mei 2012

TRACK(S) : A CONTEMPORARY CITY CONVERSATION : 'STREET ART' WORK 4 : EVER GREEN / EEUWIG GROEN / VERDE PERENNE

TRACK(S) : A CONTEMPORARY CITY CONVERSATION : 'STREET ART' WORK 3 : PISSING ALL NIGHT LONG / EEN NACHTJE LANG ZEIKEN / PASAR TODA LA NOCHE MEANDO


6 mei 2012

FOTOGRAFÍA / FOTOGRAFIE ( situación / situatie ) : BOTONES SENSIBLES / TEDERE KNOPPEN2 mei 2012

DE 'PUNCTUM' GEDACHTE / EL PENSAMIENTO 'PUNCTUM' : DE 'VERKUNSTING' VAN GOOGLE'S BREED STRAATZICHT ARCHIEF / 'ARTEFICACIÓN' DEL ARCHIVO GOOGLE DE VISTAS CALLEJERAS ANCHÍSIMAS

(op het Gezichtenboek)
Ik kom (luisteren), niet omdat ik het 'onderwerp' interessant, wetenswaardig of belangrijk vind maar omdat ik het tegenwoordig al interessant begin te vinden om naar gelijk wat te gaan, vooral als het er NIET interessant uitziet . De evoluties in - onder meer - de hedendaagse 'kunst' wijzen immers uit dat wat absoluut niet interessant is juist des te interessanter bevonden wordt. Het lijkt een 'filosofie' als elke andere maar bovenal getuigt ze van een geestelijke armoede die in de geschiedenis der mensheid haar gelijke niet kent, alsof de mensheid aan het einde van haar geestelijke krachten, inventiviteit, creativiteit en kennis zou zijn gekomen. Daar lijkt me maar één afdoende remedie tegen te zijn: niet 'constateren', 'accepteren', 'kopiëren' of 'recupereren' maar REVOLTEREN. Als de hedendaagse 'kunst' al in iets zou uitblinken dan is het wel in een levensgroot GEMIS aan persoonlijke VISIE, CREATIVITEIT, INVENTIVITEIT, KRITIEK en REVOLTE dat zich des te meer manifesteert in een uniforme attitude gericht op 'accepteren', 'kopiëren', 'recupereren', 'institutionaliseren', 'commercialiseren' en bovenal 'marchanderen'. KIJK, als men als 'bekijker' van foto's zich zelve al tot 'fotograaf' mag benoemen - wat in de gegeven context van het bekijken, selecteren, kopiëren en recuperatief 'verkunsten' van foto's uit Google's Breed Straatzicht Archief duidelijk het geval is - dan is het maar een klein hedendaags stapje om zich zelve meteen ook tot hedendaags 'kunstenaar' te laten bombarderen, met de institutionaliserende en commercialiserende kracht en steun van 'curatoren' die zich zelve ook graag 'onderzoeker' maar nog liever 'researcher' noemen. ZIE, men moet geen groot 'onderzoeker' en zelfs géén 'onderzoeker' zijn om te kunnen voorspellen dat er onder de met de automatisch draaiende Google Straatzicht Panorama Camera automatisch geregistreerde massa foto's wel enige 'interessante' of 'interessant te bevinden' beelden zullen zitten en men heeft nog veel minder een 'fotograaf-zonder-camera' beelden bekijker-selecteerder-manipuleerder nodig om dat persoonlijk zelf te kunnen vaststellen en ervaren in - ja, wat dacht U - Google's Breed Straatzicht Archief zelve. Een ronduit REVOLTERENDE gedachte én stellingname is evenwel dat Google's Breed Straatzicht Archief niets méér is dan een leuk ogende kijkdoos, een digitale caleidoscoop maar bovenal een wereldwijd gespannen plat promotioneel-commercieel netwerk van op menselijke neigingen en driften inspelende 'piep show' producten en dat de als 'onderzoek' voorgestelde evenzeer commercieel geïnspireerde 'verkunstig' ervan tot een zogenaamd 'Art work' (gekopieerd, gedupliceerd en vercommercialiseerd in artistiek gepresenteerde boekjesvorm) gewoon 'bullshit' is, wat in gewoon Nederlands niets méér noch minder is dan 'stierenstront'. Maar ik kom dus luisteren naar wat de 'onderzoekers' zo al te vertellen zouden hebben over de zin of de onzin van het kijken naar door anderen bekeken foto's die door de automatisch draaiende automatisch registrerende Google Straatzicht Panorama Camera zijn geproduceerd. Ik moge hopen dat er ook wat schoon volk aanwezig is om met mijn ogen naar te kijken en in levende lijve - en directo – van alle kanten te bewonderen. REVOLVER - REVUELTO - REVUELTA - REVOLUCIÓN. ¿Claro?