WELKOM / BIENVENIDO


MAG IK ME VOORSTELLEN MET EEN LIEDJE?

¿PERMITE QUE ME PRESENTE CON UNA CANCIÓN?


MI CANCIÓN MUY PREFERIDA:

CUCURRUCUCÚ PALOMACUCURRUCUCÚ PALOMA, NO LLORES

(LIEF DUIFJE MIJN, WAAROM AL DIE TRAANTJES DIJN?)

Dicen que por las noches
no más se le iba en puro llorar;
dicen que no comía,
no más se le iba en puro tomar.
Juran que el mismo cielo
se estremecía al oír su llanto,
cómo sufrió por ella,
y hasta en su muerte la fue llamando:
Ay, ay, ay, ay, ay cantaba,
ay, ay, ay, ay, ay gemía,
Ay, ay, ay, ay, ay cantaba,
de pasión mortal moría.
Que una paloma triste
muy de mañana le va a cantar
a la casita sola con sus puertitas de par en par;
juran que esa paloma
no es otra cosa más que su alma,
que todavía espera a que regrese
la desdichada.
Cucurrucucú paloma,
cucurrucucú no llores.
Las piedras jamás, paloma,
¿qué van a saber de amores?
Cucurrucucú, cucurrucucú, cucurrucucú,
cucurrucucú, cucurrucucú,
paloma, ya no le llore
EIGEN VERTALING EN NADERE INFO OVER DIT LIEDJE:


27 september 2010

FOTOGRAFIE : GENTSE FEESTEN (fiestas de Gante) [34]


Kijk eens door het gat (in mijn doos) / ya mira por el agujero (en la caja)Imágines propias de las fiestas de Gante. Selección de fotos que reflejan mis sentimientos profundos y también ambivalentes con relación a este acontecimiento muy popular y fuertamente celebrado.


Beelden over de eigenheid van de Gentse feesten. Selectie van foto's die een uiting zijn van mijn warme sympathie maar ook van ambivalente gevoelens voor dit zeer populair evenement dat uitbundig gevierd en intens beleefd en geleefd wordt.23 september 2010

FOTOGRAFÍA DE NADA : A HORSE WITH NO NAME

Ik vond onderstaande aankondiging voor een 'foto tentoonstelling' ergens op een blog van een jonge Vlaamse fotograaf.

"Christoph Ruys selecteerde 8 jonge fotografen die meer doen dan foto’s maken.
De foto’s in A Horse With No Name And Other Stories overstijgen het louter registrerende.
Meer nog dan ‘tonen’, reactiveren deze fotografen onderdelen van een maatschappelijk discours."

Raar maar waar: niet de 'foto's' van de door Christophe Ruys geselecteerde fotografen zetten mij aan het denken (en schrijven) maar de inhoud van de tekst der aankondiging zelve. Dit geeft aan dat de aankondiging waarschijnlijk een grotere maatschappelijke relevantie vertoont dan de 'foto's' waarop de aankondiging betrekking heeft. Een geval van 'context' dus en bijgevolg vermoedelijk ook van 'kunst'. Waarvan akte.
Ik wil niet verkeerd begrepen worden: dit is geen kritiek op de kwaliteiten van de kunstenaars-fotografen in kwestie maar wel op de aangekondigde non-kwaliteit van hun 'foto's'. Het gaat immers over 'foto's' - zegt de aankondiging - die méér zouden zijn dan foto's van nature kunnen zijn : ze overstijgen - zegt de aankondiging - het louter registrerende. Straffer nog, ze zouden méér tonen dan er op te zien is en daardoor onderdelen van een maatschappelijk discours reactiveren. Het moge mij gepermitteerd zijn te durven denken dat 'foto's' die méér zouden laten zien dan erop staat en dus méér zouden tonen dan wat het toestel geregistreerd heeft, tot het Rijk der Verbeelding en der Fabelen behoren en bijgevolg het maatschappelijk discours herleiden tot een fictieve, virtuele 'realiteit', m.a.w. tot een  maatschappelijk non-discours. Dat kunnen in het beste geval foto's zijn waarop bitter weinig (interessants) te zien is, in het slechtste geval  niets interessants te zien is en in ultimo zelfs helemaal niets, nada te zien is. Foto's waarop weinig tot niets te zien is, scheppen voor 'kijkers' met een sterke verbeelding uiteraard wel de nodige (lege) ruimten om er naar believen onzichtbare 'dingen' bij te fantaseren. 'Kijkers' met een zéér sterke verbeelding hebben zelfs geen foto's nodig om aan hun fantasie wereld virtueel gestalte te geven, ze 'maken' - in hun gedachten - zelf hun 'foto's' en kennen daaraan desgevallend persoonlijke waarden toe die ze uitsluitend voor zichzelf  'zinvol' achten waardoor ze de (maatschappelijke) functies van de 'kunstenaar', het 'kunstwerk' en zijn 'tentoonstelling' in de feiten totaal overbodig en zinloos maken. Men zou kunnen opperen dat deze door de individuele 'kunstbelever' geïnduceeerde maatschappelijke liquidatie van de 'kunstenaar', het 'kunstwerk' en zijn 'tentoonstelling' een na te streven nobel doel is op het vlak van de individuele menselijke behoeften aan de beleving van 'kunst' maar voor hetzelfde geld kan men van mening zijn dat dit maatschappelijk een uiterst nefaste evolutie is die de menselijke behoeften aan onderlinge communicatie en dus zingeving fataal ondermijnt. Ik sluit me graag bij deze laatste gedachte aan maar dit impliceert meteen ook dat zowel de kunstenaar als het kunstwerk en zijn tentoonstellling méér moeten zijn dan een vrijblijvende 'kick' of 'trigger' voor het op gang brengen van een door een individuele 'kunstbelever' zelfgebrouwen individueel fantasme en dat - in het bijzonder - een (zinvolle) foto niets méér maar ook niets minder moet zijn dan een weloverwogen selectie en een duidelijk 'leesbare' registratie van een communicatief betekenisvol maatschappelijk gegeven, foto's die fotografisch maximaal invulling geven aan (de zin van) het geregistreerde zonder het uiteraard te kunnen 'overstijgen' en die het maatschappelijk 'discours' werkelijk tonen zoals het is of was, niets minder maar uit de aard der zaak zelf natuurlijk ook niets méér. Zoniet doet men - als fotograaf - bewust aan feiten- en geschiedenisvervalsing, pleegt men bewust maatschappelijk bedrog. Dit kan dan  - naar mijn aanvoelen - geen 'kunst' meer genoemd worden maar een vorm van maatschappelijke subversiviteit met een negatieve betekenis en een destructieve impact, zoals dat ook geldt voor de misbruikte 'artistieke varkens' van de 'artiest - performer - stront & money maker' Wim Delvoy die deze 'artistiek' vermomde psychopatisch-criminele daden ook als een vorm van 'maatschappelijk discours' durft voorstellen en verkopen.

22 september 2010

FOTOGRAFIE : GENTSE FEESTEN (fiestas de Gante) [33]


Familia "homo sapiens" viajando por la zona de las fiestas ( in de feesten zone rondtrekkende "homo sapiens" familie)Merienda festiva / Feest picknick


Imágines propias de las fiestas de Gante. Selección de fotos que reflejan mis sentimientos profundos y también ambivalentes con relación a este acontecimiento muy popular y fuertamente celebrado.

Beelden over de eigenheid van de Gentse feesten. Selectie van foto's die een uiting zijn van mijn warme sympathie maar ook van ambivalente gevoelens voor dit zeer populair evenement dat uitbundig gevierd en intens beleefd en geleefd wordt.17 september 2010

FOTOGRAFIE : GENTSE FEESTEN (fiestas de Gante) [32]


 Virunga nationaal park - Congo // Baudelo park - Gent


mountaingorillas
CLIQUE EN EL GORILA PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL "HOMO SAPIENS"
(klik op de gorilla voor meer informatie over de diersoort "mens")


Imágines propias de las fiestas de Gante. Selección de fotos que reflejan mis sentimientos profundos y también ambivalentes con relación a este acontecimiento muy popular y fuertamente celebrado.

Beelden over de eigenheid van de Gentse feesten. Selectie van foto's die een uiting zijn van mijn warme sympathie maar ook van ambivalente gevoelens voor dit zeer populair evenement dat uitbundig gevierd en intens beleefd en geleefd wordt.


16 september 2010

GRATIS GRATUITE 'KUNST' : STICKY FINGERS

Ontvangt u deze mail zonder afbeeldingen? Klik hier »
Het laatste kunstwerk van Wim Delvoye

gratis en exclusief bij De Standaard

Beste Jos Van Hecke,


Wim Delvoye. Moeten we hem nog voorstellen? Deze unieke kunstenaar tatoeëert varkens, maakt kakmachines, bouwt barokke torens, ... Zijn laatste kunstwerk? Een stickerboek dat u vol kan kleven met stickers waarop zijn volledige oeuvre staat afgebeeld.


HIER SPREEKT HET VARKEN...

"they are so close to us" (de varkens)
[WIM DELVOYE, FLEMISH 'ARTIST- PHILOSOPHER - VARKENSBOER - STRONT & MONEY MAKER']


Nu zaterdag ontvangt u dit exclusieve kunstwerk gratis bij De Standaard.


De gratis stickers vindt u van maandag 20 tot vrijdag 24 september dagelijks bij uw krant.

Met vriendelijke groeten,
De Standaard

Privacy
Dit bericht werd verstuurd naar jos.van.hecke@pandora.be.
Wenst u in de toekomst geen interessante aanbiedingen van De Standaard Online meer te ontvangen?

Klik hier om u uit te schrijven.

8 september 2010

FOTOGRAFIE : GENTSE FEESTEN (fiestas de Gante) [31]


BEGEERTEN / DESEOS


Imágines propias de las fiestas de Gante. Selección de fotos que reflejan mis sentimientos profundos y también ambivalentes con relación a este acontecimiento muy popular y fuertamente celebrado.

Beelden over de eigenheid van de Gentse feesten. Selectie van foto's die een uiting zijn van mijn warme sympathie maar ook van ambivalente gevoelens voor dit zeer populair evenement dat uitbundig gevierd en intens beleefd en geleefd wordt.
7 september 2010

FOTOGRAFIE : GENTSE FEESTEN (fiestas de Gante) [30]


La admiración ingenua / de onschuldige verwonderingImágines propias de las fiestas de Gante. Selección de fotos que reflejan mis sentimientos profundos y también ambivalentes con relación a este acontecimiento muy popular y fuertamente celebrado.

Beelden over de eigenheid van de Gentse feesten. Selectie van foto's die een uiting zijn van mijn warme sympathie maar ook van ambivalente gevoelens voor dit zeer populair evenement dat uitbundig gevierd en intens beleefd en geleefd wordt.
FOTOGRAFIE : GENTSE FEESTEN (fiestas de Gante) [29]... FORTIS
( EL TIGRE DE PELUCHE ABATIDO/ DE GEVELDE PLUCHE TIJGER)


Imágines propias de las fiestas de Gante. Selección de fotos que reflejan mis sentimientos profundos y también ambivalentes con relación a este acontecimiento muy popular y fuertamente celebrado.

Beelden over de eigenheid van de Gentse feesten. Selectie van foto's die een uiting zijn van mijn warme sympathie maar ook van ambivalente gevoelens voor dit zeer populair evenement dat uitbundig gevierd en intens beleefd en geleefd wordt.
6 september 2010

KUNST IN DE MAAK? [1]

KUNST bestaat, zoveel is op deze wereld zeker. 'Het' (de kunst) is geen abstract begrip maar een tastbaar (met de menselijke zintuigen waarneembaar) iets, een concrete zaak, een voorwerp, een daad... kortom een 'maaksel', 'kunstwerk' genoemd. Ik ga er dus vanuit dat er geen 'kunst' bestaat die niet aan een door de mens waarneembaar 'kunstwerk' gebonden zou zijn. 'Het' (de kunst) wordt immers altijd eerst gemaakt  en daarna tentoongesteld of vertoond, opgevoerd, verhandeld, verzameld, bewonderd, geruild, gestolen, vernietigd...In de grammatica van een taal zou 'het' (de kunst) worden ingedeeld in de categorie van de zelfstandige naamwoorden (substantieven = substanties, dingen) met concrete, tastbare eigenschappen die aan concrete bewerkingen onderhevig zijn bij middel van 'concrete' werkwoorden die men in de grammatica van een taal 'overgankelijke' of 'transitieve' werkwoorden noemt. Dit zijn werkwoorden (operatoren) die 'dingen' (concreet of abstract) in een welbepaalde zin kunnen 'bewerken'. Het werkwoord 'maken' bv. is een overgankelijk werkwoord, evenals 'tonen', 'opvoeren', 'kopen' en 'verkopen', 'bewonderen', 'stelen', 'vernietigen enz. In elke taal zijn er altijd veel meer 'overgankelijke' werkwoorden dan 'onovergankelijke'. Dat heeft te maken met het wezen, de existentie en het lot van het ding 'mens' zelf dat - naast de functie van louter 'bestaan/zijn' (= onovergankelijke werkwoorden) vooral voorbestemd is om 'dingen' te doen of te maken, onder meer dus ook 'kunst'. De meeste dingen die de mens 'maakt' worden evenwel (traditioneel/conventioneel) niet tot de 'kunst' gerekend. Laat ons zeggen dat ze tot de verzameling van de 'niet kunst' behoren, wat meteen impliceert dat er een specifieke (kleinere) verzameling moet bestaan van dingen die wel 'kunst' zijn. De vraag rijst en mijn vraag is: welke dingen en hoe onderscheidt men die dingen van de dingen die geen 'kunst' zijn of genoemd worden? Dat is zeker geen overbodige en ook geen vrijblijvende of onbenullige vraag, indien men aan de dingen die 'kunst' zijn ook een (maatschappelijke) waarde toekent die bovendien anders wordt ingevuld en gewaardeerd dan de waarde die men toekent aan de dingen die geen 'kunst' zijn of genoemd worden. Een antwoord schuldig blijven op die vraag betekent dan ook zoveel als zeggen dat ofwel het ding 'kunst/kunstwerk' niet bestaat en dus ook geen waarde heeft ofwel dat alle door de mens 'gemaakte' dingen 'kunst' zijn of genoemd moeten worden en dus alle ook een 'kunstwaarde' hebben.
Er is over de hele wereld ongetwijfeld al veel nagedacht, gezegd en geschreven over de dingen die 'kunst' zijn of genoemd worden. Ik wil hier evenwel eerst te rade gaan bij de  (notoire) kenners van 'kunst' die er iets (zinnigs) kunnen over zeggen in mijn eigen 'moedertaal', in de Nederlandse taal dus, het taalsysteem dat ik van huize uit het best beheers en waarin ik het best de betekenis-nuances (semantische aspecten) van 'uitspraken' en 'redeneringen' kan vatten en inschatten. In de volgende afleveringen van "KUNST IN DE MAAK? "ga ik bekijken wie hiervoor in aanmerking kan komen.

3 september 2010

FOTOGRAFIE : GENTSE FEESTEN (fiestas de Gante) [28]Gentse vleugels / alas gantesasImágines propias de las fiestas de Gante. Selección de fotos que reflejan mis sentimientos profundos y también ambivalentes con relación a este acontecimiento muy popular y fuertamente celebrado.

Beelden over de eigenheid van de Gentse feesten. Selectie van foto's die een uiting zijn van mijn warme sympathie maar ook van ambivalente gevoelens voor dit zeer populair evenement dat uitbundig gevierd en intens beleefd en geleefd wordt.

2 september 2010

FOTOGRAFIE : GENTSE FEESTEN (fiestas de Gante) [27]


El niño y la artista / het kind en de artieste

Imágines propias de las fiestas de Gante. Selección de fotos que reflejan mis sentimientos profundos y también ambivalentes con relación a este acontecimiento muy popular y fuertamente celebrado.

Beelden over de eigenheid van de Gentse feesten. Selectie van foto's die een uiting zijn van mijn warme sympathie maar ook van ambivalente gevoelens voor dit zeer populair evenement dat uitbundig gevierd en intens beleefd en geleefd wordt.